Invloed eerdere relaties op je huwelijk

 

Huwelijk

Huwelijk

 

Je bent jong, net van school af en je hebt een baan. Sinds een paar jaar heb je ook een relatie maar het laatste waar je aan zit te denken is meteen in een huwelijk te stappen. Samenwonen? Kinderen? Allemaal dingen waar je liever nog even niet aan denkt. YOLO, right?

Waar vroeger de volgorde verkering, huwelijk, samenwonen, seks en dan kinderen de norm  was is dat nu heel anders.  Anno 2014 is de volgorde seks, samenwonen, misschien kinderen en misschien wel nooit een huwelijk de norm. De gemiddelde man in Nederland trouwt  op zijn 37e en de gemiddelde vrouw op haar 33e (CBS, 2013). Mocht je ooit trouwen dan rijst de vraag welke invloed je voorhuwelijkse ervaringen met verschillende partners hebben op je tevredenheid over je huwelijk. Hebben je ervaringen met verschillende partners een positieve of een negatieve invloed op je huwelijk.

Uit een 5 jaar durend onderzoek van Rhoades & Stanley (2014) onder meer dan 1000 ongehuwde Amerikaanse jongeren tussen 18 en 34 komen de volgende conclusies naar voren:

  1. Je eerdere ervaringen, in het bijzonder op het gebied van liefde, seks en kinderen hebben invloed op de kwaliteit van je toekomstige huwelijk.
  2. Sommige koppels schuiven van de ene relatie naar de andere in tegenstelling tot koppels die bewustere, intentionele  keuzes maken. De koppels die bewustere meer intentionele  keuzes maken zijn beter af in hun huwelijk.
  3. Keuzes die gemaakt worden lijken iets belangrijks te zeggen over de kwaliteit van het huwelijk.

De eerste conclusie is als volgt. Zo blijkt uit het onderzoek dat 90% van de Amerikanen seks hebben voor het huwelijk. Vele hebben seks met verschillende partners. En, hebben deze ervaringen dan invloed op hun huwelijk later? Het blijkt dat wanneer partners alleen seks hebben gehad met hun toekomstig partner zij een grotere tevredenheid rapporteren over hun huwelijk in vergelijking met personen die ook seks hebben gehad met anderen dan hun toekomstig partner.

Dat lijkt vreemd want in een werkomgeving verwachten we juist veel ervaring. Hoe meer ervaring in het werk hoe beter de prestaties, toch? Hoe meer ervaring in relaties, hoe wijzer en meer kans op slagen in het huwelijk, toch? Dat blijkt dus niet zo te zijn. Een reden kan zijn dat meer ervaring in liefdesrelaties kan leiden tot minder tevredenheid over het huwelijk omdat je je meer bewust bent van het bestaan van andere, alternatieve partners. Een sterk gevoel van alternatieve partners maakt het moeilijker om tevreden en verbonden te blijven met wat iemand al heeft (Rusbult & Buunk, 1993; Thibaut & Kelley, 1959). Rhoades & Stanley (2014) geven aan dat mensen die veel partners hebben gehad voor hun huwelijk hun  huidige partner kunnen vergelijken op vele gebieden als conflict management, dating style, fysieke aantrekkelijkheid, seksuele vaardigheden, communicatie vaardigheden et cetera. Door het trouwen geeft iemand andere mogelijkheden op. En voor iemand met veel ervaring met anderen kan dat een grotere opgave zijn dan voor iemand die geen ervaring met anderen heeft. Ook heeft iemand die vele ervaringen achter zich heeft vaker ervaring gehad met het uitmaken van een relatie. Het kan zijn dat iemand die vele relaties heeft beëindigd een meer pessimistische blik heeft wat betreft relaties en liefde (het kan toch zo voorbij zijn).

 

Huwelijk

Huwelijk

 

De tweede conclusie laat zien dat het nogal wat uitmaakt of je bewust plant tussen overgangen in je relatie of dat je ze zomaar laat gebeuren zonder er veel aandacht aan te besteden. In relaties ge je door belangrijke mijlpalen, de eerste keer seks, samen gaan wonen, verloving, trouwen, kinderen krijgen. Deze overgangen vereisen belangrijke beslissingen, ga je samenwonen voordat je je verlooft of daarna of doe je dat pas nadat je getrouwd bent? Koppels die deze zaken serieus nemen en van te voren plannen rapporteren een hogere tevredenheid over hun huwelijk dan koppels die het maar laten gebeuren zonder er al teveel aandacht aan te besteden.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld of samenwonen voordat je trouwt een positief effect of een negatief effect heeft op je tevredenheid over je huwelijk. Je zou zeggen dat samenwonen voordat je gaat trouwen er voor zorgt dat partners zich aan elkaar kunnen aanpassen en dat dit een makkelijkere transitie mogelijk maakt naar een huwelijk. Het blijkt echter dat samenwonen voor het huwelijk verband houdt met een lagere tevredenheid over het huwelijk later. Een reden kan zijn dat samenwonen het moeilijker maakt om uit elkaar te gaan (Rhoades, Stanley, & Markman, 2012). Samenwonende partners hebben samen meubilair gekocht, hebben huisdieren, leningen zijn gewend om op een bepaalde manier (samen) dingen te doen. Allemaal dingen die het moeilijker maken om uit elkaar te gaan. Het kan dus zijn dat deze koppels in een relatie blijven terwijl ze niet zo zeker zijn of ze dit nu wel willen, en later trouwen terwijl ze dat anders (hadden ze niet samengewoond) niet gedaan zouden hebben (Kline et al., 2004; Stanley, Rhoades, et al., 2006; Stanley, Rhoades, & Whitton, 2010; Stanley, Whitton, & Markman, 2004). Het samenwonen maakt het voor deze stellen dus moeilijker om van koers te veranderen. Samenwonen is niet een goede test om te kijken of een partner wel de juiste is voor je. Samenwonen maakt het namelijk moeilijker (het samenvoegen van financiën, delen van vrienden, samen een huisdier nemen, etc.) om uit elkaar te gaan. Andere tests die je wel zou kunnen inzetten die minder gedwongen zijn kunnen de volgende zijn: ga samen iets doen, bijvoorbeeld een reis, ontmoet elkaars ouders, observeer je vriend of vriendin in verschillende situatie’s of vraag de mening van anderen.

Een laatste conclusie is dat er een verband bestaat tussen het aantal genodigden op het (officiële) huwelijk en je tevredenheid over je huwelijk. Hoe meer mensen er op je huwelijk zijn hoe tevredener je bent over je huwelijk. Hiermee lijkt ondersteuning door je omgeving tijdens het date proces en later tijdens je huwelijk een belangrijke factor in de kwaliteit van je huwelijk.

Een verklaring hiervoor kan zijn dat het bewust kiezen voor een publieke ceremonie een duidelijk gekozen verplichting aangaande het huwelijk symboliseert. Het maken van een duidelijke keuze om je te verplichten aan een optie en andere opties te laten vallen versterkt de neiging van een persoon om door te zetten. Huwelijksceremonies zijn een fundering van de verplichting die partners aangaan. In een eerder artikel bespraken we reeds dat wanneer mensen een onomkeerbare keuze maken zij uiteindelijk een grotere tevredenheid ervaren met hun gekozen optie dan wanneer zij de mogelijkheid krijgen om hun keuze nog te veranderen. Een huwelijksceremonie waarbij de symbolische woorden ‘’tot de dood ons scheidt’’ (een onomkeerbare keuze) lijkt hiermee in lijn te zijn.

Als laatste nog een aantal tips op basis van het onderzoek van Rhoades & Stanley (2014) voor een grotere tevredenheid over je  huwelijk:

  1. Zorg dat je bewuste beslissingen neemt waar je goed over nadenkt als het aankomt op relaties en je toekomst.
  2. Bespreek met je aanstaande  partner je vroegere ervaringen (die je hebt gehad met partners) en welke positieve dingen je van deze ervaringen hebt geleerd.
  3. Zoek advies van andere mensen, boeken, cursussen, workshops, coaching etc. Deze kunnen je kansen op een gelukkiger huwelijk vergroten
  4. Wanneer je twijfelt of je relatie of huwelijk een succes gaat worden kun je overwegen om gebruik te maken van relatie coaching. Onderzoeken laten zien dat koppel therapie en educatieve relatie coaching programma’s effectief zijn (Blanchard, Hawkins, Baldwin, & Fawcett, 2009; Christensen et al., 2004; Christensen & Heavey, 1999; Fawcett et al., 2010; Hawkins, Blanchard, Baldwin, & Fawcett, 2008)

 

Bronnen:

Blanchard, V. L., Hawkins, A. J., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2009). Investigating the effects of marriage and relationship education on couples’ communication skills: A meta-analytic study. Journal of Family Psychology, 23(2), 203-214. doi: 10.1037/a0015211

CBS. ( 2013). http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37772ned&D1=5-34&D2=l&HD=120104-1417&HDR=G1&STB=T

Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, S., Wheeler, J., Baucom, D. H., & Simpson, L. E. (2004). Traditional versus Integrative Behavioral Couple Therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(2), 176-191. doi: 10.1037/0022-006X.72.2.176

Christensen, A., & Heavey, C. L. (1999). Interventions for couples. Annual Review of Psychology, 50, 165-190.

Fawcett, E. B., Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., & Carroll, J. S. (2010). Do premarital education programs really work? A meta-analytic study. Family Relations, 59(3), 232-239. doi: 10.1111/j.1741-3729.2010.00598.x

Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2008). Does marriage and relationship education work? A meta-analytic study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 723-734.

Kline, G. H., Stanley, S. M., Markman, H. J., Olmos-Gallo, P. A., St. Peters, M., Whitton, S. W., & Prado, L. M. (2004). Timing is everything: Pre-engagement cohabitation and increased risk for poor marital outcomes. Journal of Family Psychology, 18(2), 311-318.

Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2012). The impact of the transition to cohabitation on relationship functioning: Cross-sectional and longitudinal findings. Journal of Family Psychology, 26(3), 348-358. doi: 10.1037/a0028316

Rusbult, C. E., & Buunk, B. P. (1993). Commitment processes in close relationships: An interdependence analysis. Journal of Social and Personal Relationships, 10(2), 175-204.

Rhoades, G. K. & Stanley, S. M. (2014)  Before “I Do” What Do Premarital Experiences Have to Do with Marital Quality Among Today’s Young Adults?, University of Virginia, Charlotsville, VA.

Stanley, S. M., Whitton, S. W., & Markman, H. J. (2004). Maybe I do: Interpersonal commitment and premarital or nonmarital cohabitation. Journal of Family Issues, 25(4), 496-519.

Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Markman, H. J. (2006). Sliding vs. deciding: Inertia and the premarital cohabitation effect. Family Relations, 55, 499-509. doi: 10.1111/j.1741-3729.2006.00418.x

Stanley, S. M., Rhoades, G. K., Amato, P. R., Markman, H. J., & Johnson, C. A. (2010). The timing of cohabitation and engagement: Impact on first and second marriages. Journal of Marriage and Family, 72(4), 906. doi: 10.1111/j.1741-3737.2010.00738.x

Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). The social psychology of groups. Oxford, England: Wiley.

FacebookTwitterGoogle+Share